Bjelovarsko-bilogorska županija zauzima površinu od 2.652 km2, što je 3,03% od ukupne površine Hrvatske. Središte županije je grad Bjelovar. Dan 8. lipnja, kada je Bjelovarsko-bilogorska županija ustrojena na temelju zakonskog akta (Kraljevskog potpisa od 8. lipnja 1871. godine), svečani je dan Bjelovarsko-bilogorske županije.

• Iz ponude smještaja